zapraszające sTwory

przyjdzie Taka Osoba - Bliska Osoba i powie, żeby zrobić zaproszenia ładne, skromne i pasujące do tejże Osoby, Bliskiej Osoby i później człowiek siedzi i kmini, jak zrobić, żeby było ładnie, skromnie i  pasująco ;)toż to popełniłam sTwory zapraszające skromne, pasujące i mam nadzieję, że ładne :)
Komentarze